Pop-up trädgård


 

Rolig pop-up från Viga/polarb som roar barnen.

 


Rolig pop-up från Viga/polarb.

Barnen trycker ned figurerna och dem flyger sedan upp.

12x4x12

18M